Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

143

www.flowercampings.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 / ONS AANBOD

Kampeerplaats Het betreft hier een lege plaats voor uw tent, caravan of camper. Uw verblijf is berekend volgens een basisarrangement, waarbij de plaats, de persoon of personen naar gelang het arrangement, uw installatie, uw voertuig en de toegang tot ontvangstvoorzieningen, activiteiten en sanitaire voorzieningen inbegrepen zijn. De extra kosten (extra persoon of voertuig, huisdieren...) zijn niet bij het arrangement inbegrepen en moeten extra betaald worden. Basisprijs natuurplaats: 1 plaats voor 2 personen, 1 camper of 1 auto met tent of caravan. Basisprijs comfortplaats: Basisprijs natuurplaats +

elektriciteit. Privilege formule: Basisprijs comfort + aanbod nader

aan te geven door de camping. Basisprijs voor wandelaar: 1 plaats voor 1 persoon,

zonder voertuig.

Accommodatieverhuur Onze prijzen omvatten een aantal personen naar gelang de capaciteit van de accommodatie, water, gas, elektriciteit, een voertuig, de toegang tot ontvangst- voorzieningen, activiteiten en sanitaire voorzieningen. Uw accommodatie moet bij vertrek in goede staat afgeleverd worden.

Minimale verblijfsduur Iedere camping heeft zijn eigen minimale verblijfsduur die u kunt reserveren, die per periode van het seizoen kan variëren. Voor informatie kunt u terecht op de camping, op het website en bij het reserveren.

Sleutel terugbrengen De aankomst- en vertrektijden worden per camping bepaald en zullen u bij de reservering worden vermeld.

Aanvullende diensten Tenzij anders vermeld zijn de prijzen exclusief: Maaltijden en drankjes Extra voorzieningen die ter plaatse, en afhankelijk

van beschikbaarheid, gehuurd worden (bedden- goed, babypakket )

Toegang tot bepaalde faciliteiten of sport en recrea- tie voorzieningen

De administratieve kosten De annuleringsverzekering/Onderbreking van verblijf De toeristenbelasting (en voor sommige gemeentes

de milieubelasting). Deze belasting wordt geïnd door de camping en volgens wettelijke bepalingen overgedragen aan de gemeentelijke of provinciale autoriteiten.

Tarieven De tarieven in deze brochure zijn vermeld in Euro s, inclusief BTW, tegen de waarde geldig op het moment van het drukken van de brochure. Elke wijziging van dit percentage of van de belastin- gen die van toepassing zijn op uw verblijf kunnen van invloed zijn op de prijs van uw verblijf of op de aangeboden voorzieningen. Het verblijf zal in rekening worden gebracht op basis van de tarie- ven die van kracht zijn op het moment van reser- veren en is afhankelijk van beschikbaarheid. We raden u aan om de tarieven te controleren door contact op te nemen met de camping. Voordelen en aanbiedingen zijn niet van toepassing op een verblijf dat al geboekt is.

2 / VERBLIJFSKOSTEN BETALEN Geaccepteerde betalingsmogelijkheden Voor de betaling van de aanbetaling of de totale verblijfskosten, kunt u uw reservering of uw verblijf met de volgende betaalmiddelen afrekenen: postwis- sel of cash, creditkaart.

Betalingsvoorwaarden Iedere reservering moet schriftelijk door de koper bevestigd worden en vergezeld van: Een aanbetaling ter hoogte van 25% van de

verblijfskosten, Eventuele dossierkosten waarvan het bedrag wordt

bepaald per camping En de premie voor de annuleringsverzekering/

Onderbreking van verblijf. (Indien van toepassing). Deze reservering is pas van contractuele waarde wanneer de koper een bevestiging van de camping ontvangen heeft. De verblijfskosten moeten op z n laatst 30 dagen voor het begin van het verblijf betaald worden. Wanneer het bedrag niet binnen de aangegeven ter- mijnen betaald is wordt het verblijf als geannuleerd beschouwd en worden de hieronder beschreven aanu- leringsvoorwaarden toegepast.

3 / LAST MINUTE RESERVERING Een reservering binnen een termijn van 30 dagen voor de aanvangstdatum moet in zijn geheel betaald worden.

4 / VERLATE AANKOMST OF VERVROEGD VERTREK In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek ten opzichte van de data aangegeven op de reserve- ringsbon moet het totale bedrag van verblijf betaald worden. U krijgt de dagen dat u niet op de camping verbleven bent niet terugbetaald.

5 / NIET AANGEMELD OP DE CAMPING Wanneer u zich niet binnen een termijn van 48 uur van de aanvang van uw verblijf en zonder geldige reden/ bewijs op de camping gemeld heeft, kan de camping weer over uw accommodatie beschikken. Wij brengen de kosten volgens onze annuleringsvoorwaarden in rekening.

6 / ANNULERING Van de koper: Iedere annulering moet schriftelijk gemeld worden, en is bevestigd vanaf de ontvangstdatum van dit schrijven. Bij annulering van een kampeerplaats, op welke datum de schriftelijke annulering ook ontvangen wordt, zullen de totale reserveringskosten in rekening gebracht worden. Bij annulering van een accommodatie: Meer dan 30 dagen voor de overeengekomen aan-

komst, zal de camping de aanbetaling inhouden. Minder dan 30 dagen voor de overeengekomen

aankomst, zullen de totale huurkosten, de reserve- ringskosten en de verzekeringspremie ingehouden worden.

Voor een eventuele schadevergoeding raden wij u aan bij de reserving een annulering- of verblijfsonderbrekingsverzekering te nemen.

Van de camping: Wanneer de camping Flower de reservering van kam- peerplaatsen en/of accommodaties op één van zijn campings aangeduid in deze brochure annuleren moet, zal iedere contractant die zijn verblijfbeves- tiging heeft ontvangen met aangetekende brief op de hoogte gesteld worden en alle door hem overge- maakte bedragen terugbetaald krijgen.

7 / BORGSOM Voor de huuraccommodaties vragen we bij aankomst een borgsom. Het bedrag van deze borgsom staat vermeld in het contract en wordt door de camping bepaald en tereggegeven aan het eind van uw verblijf of per post uiterlijk één week na uw vertrek. De camping behoudt zich het recht om een gedeelte van het totaalbedrag in te houden in geval van schade toegebracht aan de accommodatie en/of inhoud en/of aan campingmateriaal. De camping behoudt tevens het recht om eventuele schoonmaakkosten af te trekken indien deze bij vertrek niet gedaan is.

8 / MINDERJARIGEN Minderjarigen worden niet zonder hun ouders toege- laten op de Flower campings, maar een paar campings staan dit toe onder voorwaarden (verklaringen van de ouders..)

9 / HUISDIEREN Over het algemeen zijn honden en katten, behalve de honden categorie 1 en 2, toegestaan op de Flower campings. Maar enkele campings accepteren geen huisdieren. Wij eisen dat de honden aan de lijn gehouden worden op de campings. U wordt verzocht de hygiëne en de omgeving van uw camping te respecteren. Bij aan- komst moet u het gezondheidsboekje laten zien. Rabiesvaccin en het tatouagecertificaat zijn verplicht.

10 / KLACHTEN Eventuele klachten over verblijf geschieden schrifte- lijk en per aangetekende brief met ontvangstbewijs, binnen een termijn van 20 dagen na vertrek.

11 / BESCHRIJVING VAN DE VOORZIENINGEN De algemene informatie in onze folder en op ons website (voorzieningen, aktiviteiten, plaatselijke faci- liteiten, etc.) worden enkele maanden voor uitgave verstrekt door de campings. De informatie dient ter indicatie en is niet bindend voor zover deze tijdens het seizoen gewijzigd kan worden (bijv. door gemeentelijk besluit). De camping staat garant voor de juistheid en duidelijkheid van de informatie. De foto s dienen ter illustratie en zijn niet bindend. Het spreekt voor zich dat onze gasten op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen, in zover we daar zelf over geïnformeerd zijn.

We informeren u dat de campings in de folder zijn aangesloten bij het Flower netwerk op het moment van uitgave. De lijst is daarom niet volle- dig als gevolg van eventuele toetredingen en aftredingen van leden sinds de folder is gedrukt. U treft een bijgewerkte lijst van alle Flower cam- pings op www.flowercampings.com

Flower Campings is een netwerk van onafhanke- lijke campings. Als zodanig heeft iedere camping zijn eigen algemene verkoopvoorwaarden die u op aanvraag bij de camping kunt verkrijgen.

Annuleringsverzekering voor reservering of verblijfsonderbreking op