iconArrow iconArrow2 iconCalendar iconDesktop iconFacebook iconGPlus iconInstagram iconList iconMail iconMarker iconMobileHome iconPeople iconQuote iconTel iconTent iconThumb iconTwitter iconYoutube

Reserveer uw camping in Frankrijk


Meer criteria

Beleid van bescherming van persoonsgegevens

Flower Campings neemt de bescherming van persoonsgegevens erg serieus en is vastbesloten om u de beste bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, in overeenstemming met de Europese en Franse regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens. Voor informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens kunt u de website van de nationale commissie voor computergebruik en vrijheid (www.cnil.fr) raadplegen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonlijke gegevens ?

Flower SAS (vereenvoudigde N.V.) met een kapitaal van €92 500 en ingeschreven bij het bedrijfsregister in Toulouse onder het nummer 492 355 508, met het hoofdkantoor op Espaces de Balma 4-5, 16, avenue du Général de Gaulle, 31130 Balma – Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Waarom verzamelt Flower SAS mijn persoonlijke gegevens ?

Flower SAS verzamelt persoonlijke gegevens op grond van de volgende wettelijke grondslagen :

 • Het contract : de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarmee u akkoord bent gegaan.
 • De toestemming : u accepteert de verwerking van uw persoonsgegevens door uitdrukkelijke toestemming (vinkje, klik op…). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.
 • Rechtmatig belang : Flower SAS heeft een commercieel belang bij het verwerken van uw gegevens, een belang dat gerechtvaardigd en evenwichtig is en geen inbreuk maakt op uw rechten. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking op basis van legitiem belang, door dit te melden aan Flower Campings.
 • De wet: de verwerking van persoonsgegevens is verplicht gesteld door een wet.

Flower SAS verzamelt uw persoonlijke gegevens voornamelijk voor de volgende doeleinden :

 • De reserveringen en de klantrelatie

We gebruiken de informatie over u voor onze boekingen, voor het MyFlower trouwe klanten programma, de klantrelatie (tevredenheidsenquêtes, behandeling van claims, aanvragen voor documenten, contactbeheer via de formulieren op onze websites )

 • Het aanpassen van onze diensten en de berichten voor u

We verzamelen uw persoonsgegevens met het oog op verbetering van de door ons aan u geboden diensten en om u producten en diensten te kunnen bieden die u interesseren, met name voor het versturen van berichten.

 • Kennis van de klant en statistieken en prestatie van onze site

We kunnen bepaalde gegevens gebruiken om onze klanten beter te begrijpen of voor statistische doeleinden om onze site te analyseren en de diensten die we aanbieden te verbeteren.

 • De veiligheid van onze site

We verzamelen navigatiegegevens om de veiligheid van onze service te waarborgen en om elke poging tot kwaadwillend of opdringerig computergebruik of schending van onze gebruiksvoorwaarden te detecteren, voorkomen of op te sporen.

 • Andere doeleinden voor wij uw toestemming vragen

We kunnen soms ook uw toestemming vragen voor verwerking van uw persoonsgegevens voor een specifiek, door ons aangeduid, doel. Na instemming van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken en zullen we de verwerking van uw gegevens voor het aangeduide doel stoppen.

Welke persoonlijke gegevens worden waarschijnlijk verzameld ?

We verzamelen gegevens wanneer u onze websites bezoekt, er een formulier gebruikt (contactformulier, nieuwsbrief abonnement, registratie loyaliteitsprogramma, aanmaken van een account, aanvraag offerte voor een groep, formulier voor bedrijven & partners), wanneer u onze reclame bekijkt, een enquête beantwoordt, probeert te boeken via onze websites of de Flower campings, vakantie houdt op onze Flower campings of wanneer u contact op neemt met onze klantenservice.

 • De informatie die u ons geeft

We verzamelen en verwerken uw naam, voornaam, adres, mailadres, wachtwoord, telefoonnummer, geboortedatum. Het verplichte of optionele karakter van de gegevens wordt aangeduid met een sterretje.

 • Informatie die automatisch wordt verzameld

Sommige gegevens worden automatisch verzameld vanwege uw acties op onze website of bij de Flower campings. De volgende gegevens worden automatisch geregistreerd : overzicht van boekingen, IP adres, verbinding- en navigatiegegevens, bekeken producten.

Met wie kan Flower SAS de persoonlijke gegevens delen ?

Gegevensuitwisseling tussen Flower SAS en de Flower campings

De gegevens die verzameld zijn op de sites van flowercampings of op de Flower campings zijn ten eerste bedoeld voor diegenen die voor Flower Campings werken met als doel om u beter te leren kennen en beter ten dienst te zijn als gebruiker van onze faciliteiten of als klant op de Flower campings. Door gebruik te maken van uw Flower Campings account kunt u profiteren van de vele voordelen die voortvloeien uit de interacties tussen beide merken. U gaat er dienovereenkomstig mee akkoord dat uw gegevens gedeeld worden tussen Flower SAS en haar franchisenemers die hun middelen delen in het kader van netwerkorganisatie.

Datatransmissie naar onderaannemers

De door ons vergaarde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de onderaannemers die Flower gebruikt voor de uitvoering van haar diensten voor bovengenoemde doeleinden. We maken met name gebruik van externe dienstverleners voor de volgende doeleinden : het verzenden van post of elektronische post, het verwijderen van overbodige informatie van onze klantenlijsten, het beheer van onze klantenlijsten, het analyseren van onze databasis, marketing assistentie. Deze externe dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van hun taken en zijn niet gemachtigd om deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Ze zijn bovendien verplicht om de persoonlijke informatie te behandelen in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn op bescherming van persoonsgegevens.

Hoe lang worden persoonlijke gegevens bewaard ?

Om de hierboven beschreven doeleinden te realiseren bewaren we uw persoonlijke informatie waardoor u kunt profiteren van de diensten van Flower Campings zolang het hiervoor nodig is.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens ?

In overeenstemming met de wet op het gebied van computergebruik en vrijheid, "Informatique et Libertés" , van  6 januari, heeft u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, oppositie beperking en overdraagbaarheid van gegevens over u. Dit recht kan worden uitgevoerd :

 • Per email : contact@flowercampings.com
 • Per post: Flower Campings | Les Espaces de Balma 4-5 | 16, avenue du Général de Gaulle, 31130 Balma - Frankrijk

U ontvant binnen 2 maanden na ontvangst van uw beroep antwoord.

U hebt ook recht om een klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor Computergebruik en Vrijheid (CNIL),  met name op www.cnil.fr. Mocht u bezorgd zijn over telefonische prospectie dan kunt u tevens het gebruik van uw telefoonnummer blokkeren door u gratis in te schrijven op  www.bloctel.fr.

Mocht u bezorgd zijn over prospectie via email dan kunt u tevens nieuwsbrieven wijzigen of afmelden door op de link “Afmelden” te klikken in iedere nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om via je Flower account bepaalde informatie te wijzigen.