Beleid van bescherming van persoonsgegevens

Geachte klanten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, of AVG, is vanaf 25 mei 2018 van toepassing in de Europese Unie.

De uitvoering van deze verordening is voor de Flower-Groep een gelegenheid om door middel van dit handvest, dat is opgenomen in haar algemene verkoopvoorwaarden, de principes te bevestigen die ten grondslag liggen aan het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Dit handvest kan regelmatig worden bijgewerkt, met name om rekening te houden met eventuele wijzigingen in de regelgeving of om nieuwe organisatiemethoden binnen de Flower te integreren.

Definitie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens in een formaat waarmee een natuurlijke persoon direct (naam, voornaam) of indirect (identificatienummer, telefoonnummer, biometrische gegevens, enz.) kan worden geïdentificeerd.       
Voorbeelden: naam, foto, IP-adres, telefoonnummer, computerlogin (login/wachtwoord klantaccount), postadres, e-mail.

Behandeling van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens kan bestaan uit het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, aanpassen, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken of mededelen van persoonsgegevens, zoals hierboven gedefinieerd.

Toepassingsveld van het handvest

Dit Handvest is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens door Flower op haar boekingswebsite en, meer in het algemeen, in de relaties van Flower met al haar klanten.

De persoonlijke gegevens verzameld door Flower

Het kan gaan om:

 • Uw contactgegevens en burgerlijke staat (naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, kenteken). 
 • De namen van de personen die u begeleiden. 
   

Bij minderjarigen verzamelen wij alleen hun naam, voornaam, nationaliteit en geboortedatum via een volwassene. 

 • Van de informatie over uw betaalwijzen (bankpasnummer) 
 • Van uw vakantiedata. 
 • Uw voorkeuren tijdens uw verblijf (bijv. ligging van het appartement, type bed) en aanvullende activiteiten (bijv. boeken van skimateriaal of skiliften). 
 • Bepaalde beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden in de context van uw verblijf (bijv. mensen met beperkte mobiliteit). 
 • Uw IP-adres, de browser die u gebruikt en uw taalinstellingen. 
 • De manier waarop u onze website bezoekt (bezochte pagina's, kliks). 
 • Sommige van onze faciliteiten staan onder videobewaking voor de veiligheid van personen en goederen. Er is dus een kans dat u gefilmd wordt. 
   

Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden verzameld:

 • Bij het reserveren van een verblijf, ongeacht of de reservering rechtstreeks of via een derde (touroperators, ondernemingsraden, reisbureaus, enz.) gebeurt, ongeacht of dit persoonlijk, per post, online of telefonisch gebeurt en of het een site betreft die rechtstreeks door Odalys wordt beheerd of een site die door een hostingprovider wordt beheerd.Bij gebruik van aanvullende diensten in onze faciliteiten (excursies, catering, bar).
 • In geval van klachten of geschillen.
 • Bij deelname aan tevredenheidsonderzoeken.
 • Bij deelname aan wedstrijden.
 • Bij de inschrijving op nieuwsbrieven.
 • Wanneer u verbinding maakt met onze websites (IP-adres, cookies).
 • Bij het raadplegen van onze pagina's op sociale netwerken.
 • Bij het doorgeven van informatie over u aan bepaalde dienstverleners (bijvoorbeeld banken voor betalingen, postbedrijven voor het verzenden van catalogi of marketingaanbieders).
 • Bij het vastleggen van CCTV-beelden.

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens met als doel:

 • U beter te leren kennen.
 • Met u te communiceren.
 • Onze relatie te beheren (reservering van verblijven, speciale verzoeken, verblijf, na verblijf).
 • Onze merken te promoten.
 • U te allen tijde een klantenservice van hoge kwaliteit te kunnen aanbieden die u de mogelijkheid biedt om te profiteren van gepersonaliseerde aanbiedingen die het beste aansluiten bij uw verwachtingen, zoals die blijken uit uw wensen, consumptiegewoonten en opmerkingen.
 • In dit kader en met dit doel analyses en studies uitvoeren om het klantenbestand te kwalificeren/verrijken door een betere kennis van uw belangen
 • Gegevens te vergelijken, analyseren en combineren.
 • Statistieken op te stellen.
 • Eventuele klachten behandelen.
 • De betalingen die u doet te beveiligen.
 • Uw verbruik van ondersteunende diensten bij te houden (catering, bar, excursies, enz.).
 • Om het gebruik en de navigatie van de Flower-website te beveiligen en te verbeteren.
 • Om de wet- en regelgeving waarin de Odalys Groep opereert na te leven (reageren op verzoeken van de autoriteiten, behandelen van geschillen, toezicht op de naleving van de toepasselijke regelgeving)
 • Fraude te voorkomen.
 • Wedstrijden te organiseren. 
   

De Flower-verplichtingen inzake de gegevensbescherming

1/ Geen informatie verzamelen die niet strikt noodzakelijk is om onze activiteiten uit te voeren, onze klanten tevreden te stellen en onze producten en diensten te verbeteren.

2/ Geen zogenaamde "gevoelige" informatie verzamelen over vermeende raciale of etnische afkomst; politieke, filosofische of religieuze opvattingen; lidmaatschap van een vakbond; seksuele geaardheid; gezondheid; genetische of biometrische gegevens; strafbare feiten of veroordelingen.

3/ Het aantal personen binnen de Odalys Groep die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zoveel mogelijk beperken door specifieke autorisaties te verlenen in de betrokken afdelingen (verkoopafdeling, facilitaire dienst, boekhouding, IT-afdeling, marketingafdeling, juridische afdeling). Grootschalige interne bewustmakingsactiviteiten ontplooien over de bescherming van uw privacy.  

4/ Uw gegevens slechts bewaren gedurende een periode die verenigbaar is met de doeleinden van de verwerking of met onze wettelijke verplichtingen: 13 maanden voor cookies (vanaf de laatste verbinding), 5 jaar voor andere persoonsgegevens (vanaf de laatste transactie), 1 maand voor videobewakingsbeelden.  

5/ Uw gegevens niet doorgeven buiten de Europese Unie.  

6/ Ervoor zorgen dat u te allen tijde uw rechten op uw persoonsgegevens kunt uitoefenen: 

- Recht op toegang.   
- Recht op bezwaar.   
- Recht op rectificatie.   
- Recht op verwijdering.   
- Recht op beperking.   
- Recht op overdraagbaarheid.   

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: dpo@odalys-vacances.com 
In dit kader wordt u gevraagd uw identiteit te bewijzen om uw rechten te kunnen uitoefenen.   
De termijn om te reageren op een volledig dossier bedraagt 2 maanden.   

7/ Privacy en veiligheid


Te allen tijde op IT-, fysiek en organisatorisch niveau alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik als gevolg van onopzettelijke of opzettelijke inbreuk op onze informatiesystemen, met inbegrip van onze betalingssystemen.   
Voorbeelden hiervan zijn: het gebruik van firewalls, het gebruik van Secure Socket Layer-technologie voor creditcardbetalingen en het gebruik van wachtwoorden op alle computers met toegang tot persoonsgegevens.  


8/ Overdracht 
Ervoor zorgen dat de dienstverleners (marketeers, hosts, marketingproviders, enz.) aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven, de bepalingen van de AVG strikt naleven.  


9/ Delen van gegevens tussen Flower en Franchisenemers 
Flower exploiteert rechtstreeks campings en heeft ook een netwerk van franchisecampings die opereren onder de vlag "Flower Campings" (hierna de "franchisenemers" genoemd).   
De gegevens die op de website van Flower worden verzameld, zijn bedoeld voor Flower of de franchisenemers om u beter te leren kennen en u zo beter van dienst te kunnen zijn als gebruikers van onze diensten of klanten van de gefranchisede campings. Door de website te gebruiken, kunt u profiteren van de diensten die door Flower en/of de franchisenemers worden aangeboden. U stemt er daarom mee in dat uw gegevens worden gedeeld tussen Flower en de franchisenemers in verband met het bundelen van hun middelen als onderdeel van hun netwerkorganisatie.   
Franchisenemers zijn verantwoordelijk voor de verwerking wanneer persoonsgegevens rechtstreeks door hen of via hun website worden verzameld.   

10/Goedkeuring 
Verkrijgen van uw duidelijke en ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van uw gegevens.   
U de mogelijkheid bieden om te allen tijde te weigeren berichten van ons te ontvangen (afmeldlink).  


11/ Benoeming van een DPO (functionaris voor gegevensbescherming) - Verantwoordelijkheid voor dossiers 

Flower SAS is verantwoordelijk voor de bestanden wanneer gegevens worden verzameld op de website van Flower.    
Flower behoort tot dezelfe groep als de Odalys-groep die een functionaris heeft aangesteld voor gegevensbescherming.    
De contactgegevens van de DPO van de Odalys Groep zijn : 
dpo@odalys-vacances.com   
Functionaris van de bescherming van persoonsgegevens van de Odalys-groep 
655, rue René Descartes,   
Parc de la Duranne - BP 412   
13591 AIX EN PROVENCE Cedex

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij, afhankelijk van uw keuzes, via uw browser een tekstbestand, ook wel cookie genoemd, op uw computer plaatsen.  
Dit bestand heeft een beperkte levensduur en zal zichzelf verwijderen zodra de levensduur voorbij is.  
Tijdens de geldigheids- of registratieperiode kunnen wij uw computer identificeren bij uw volgende bezoeken. Deze cookies bevatten geen virussen.   
Flower gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. 

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site; andere helpen ons te begrijpen welke inhoud het nuttigst is voor onze bezoekers, en stellen ons in staat u betere diensten en inhoud aan te bieden, en de meest relevante aanbiedingen aan onze gebruikers te promoten via reclame- of communicatiecampagnes.

Soorten cookies die wij gebruiken

 • Veiligheid: met deze cookies kunnen wij de veiligheid van onze site waarborgen.
 • Kenmerken van de site: wij meten hoe bezoekers onze site gebruiken, zodat wij de webpagina's en het gebruik van onze site kunnen optimaliseren.
 • Analytics: wij volgen trends in het verkeer op de site, zodat wij de populairste inhoud op de site en mogelijke problemen met de site kunnen identificeren.
 • Reclame: wij gebruiken uw locatie en eerdere browsegegevens op onze site om u reclame op onze site te tonen.
 • Onze website geeft een overzicht van de gebruikte cookies en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

 

Uw keuze met betrekking tot cookies

De opslag van een cookie op uw computer is afhankelijk van uw wensen. 
U kunt het opslaan van cookies op uw computer op elk moment, eenvoudig en gratis, aanvaarden of weigeren via de instellingen van uw internetbrowser.

De keuzes waarover u via uw browser beschikt

U kunt een functie selecteren waarmee uw computer u op de hoogte stelt telkens wanneer er een cookie op uw computer wordt geplaatst, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. 

Om dit te doen, vragen wij u uw browserinstellingen te identificeren. Elke browser is net iets anders, dus we nodigen u uit om het menu te lezen Klik op "Help" in uw browser om te zien hoe u uw cookies kunt wijzigen. 
U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies accepteert of weigert. U kunt uw browser zo instellen dat deze (a) cookies accepteert en opslaat op uw computer of (b) ze weigert.

a. De cookieovereenkomst 
Als uw browser is ingesteld om cookies op uw computer te accepteren, worden de cookies die zijn ingesloten in de pagina's en inhoud die u hebt bezocht systematisch op uw computer opgeslagen.

b. Weigering van cookies 
U kunt uw browser als volgt instellen: 
- dat u van tijd tot tijd de mogelijkheid krijgt om cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie wordt opgeslagen; 
- dat de opslag van cookies op uw computer systematisch geweigerd wordt.

Let op: de instellingen die u in uw browsersoftware maakt voor het accepteren of weigeren van cookies kunnen uw internetgebruik en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van deze cookies vereisen, wijzigen.

Als u cookies uitschakelt, zullen sommige van onze diensten niet naar behoren functioneren. U kunt uw verblijf niet online boeken. U dient contact op te nemen met onze reserveringscentrale om uw verblijf te reserveren. 
Hoe kunt u uw keuzes uitoefenen, afhankelijk van de browser die u gebruikt? 
Als u een ander type of andere versie van browser hebt, danken wij u daarvoor. 
Raadpleeg het menu "Help" van uw browser. 
Onze website geeft aan hoe u cookies kunt beheren in de belangrijkste browsers (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera).