My Flower Programma : Algemene Gebruiksvoorwaarden

05/03/2024

1. Doel programma

2. Definities

3. Deelname aan het programma

4. Gebruik van de kaart

5. Verkrijgen van punten

6. Geldigheid van de punten

7. Gebruik van de punten

8. My Flower kaart verloren of gestolen

9. Claims met betrekking tot het functioneren van het My Flower Programma

10. Opzegging

11. Verwerking van persoonsgegevens

12. Aanvaarding van gebruiksvoorwaarden en toepasselijk recht

 

1. Doel programma

Het doel van het « My Flower » loyaliteitsprogramma heeft als doel om de leden te laten profiteren van de onderstaande voordelen tijdens hun vakantie op de Flower campings.

Het programma is opgesteld door Flower, een Franse SAS met een kapitaal van 92500 euro, met maatschappelijke zetel te 16 avenue Charles de Gaulle 31130 Balma, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Toulouse onder nummer 492 355 508 (hierna 'Flower Campings' genoemd).

De onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden beschrijven de lidmaatschapsvoorwaarden van het MyFlower-loyaliteitsprogramma met de Flower Campings-klant
 

2. Definities

'My Flower'-kaart: de digitale en/of fysieke klantenkaart verbonden aan het 'My Flower'-loyaliteitsprogramma; 
Sinds 1 februari 2023 worden klantenkaarten alleen nog maar digitaal verstrekt.

Lid : de klant die zich heeft aangemeld door deze algemene gebruiksvoorwaarden voor het « My Flower » loyaliteitsprogramma te accepteren.

Programma : het « My Flower » loyaliteitsprogramma

RGPD : Franse verordening voor gegevensbescherming n°2016-679
 

3. Deelname aan het programma

U kunt deelnemen aan het programma :

Door in te schrijven op www.flowercampings.com

Op aanvraag bij de receptie tijdens uw vakantie op een Flower camping.

Deelname aan het programma is gratis en van kracht na ontvangst van bevestiging van lidmaatschap per mail met uw « My Flower »kaartnummer.

Deelname aan het programma is mogelijk voor meerderjarigen met wettelijke bevoegdheid om contracten te sluiten.

De kaart 'My Flower' is persoonlijk en is gereserveerd voor strikt persoonlijk gebruik. 
Leden moeten hun 'My Flower'-kaartnummer opgeven bij de boeking en hun 'My Flower'-kaartnummer (fysieke kaart of via de applicatie) tonen tijdens hun verblijf op de camping om te kunnen profiteren van de voordelen van het programma. Het naleven van deze bepalingen is een voorwaarde voor het ontvangen van voordelen van het programma. 

Om te kunnen profiteren van het loyaliteitsprogramma dient de klant een klantenaccount te hebben op de Flower Campings website.

Om lid te worden dient de klant deze algemene gebruiksvoorwaarden te lezen en in zijn geheel accepteren.
 

4. Gebruik van de kaart

Om te profiteren van de voordelen van het « My Flower » programma dienen leden hun kaartnummer door te geven bij iedere reservering en de kaart te tonen bij ieder verblijf op een camping. Naleving van deze voorwaarden is bepalend voor toekenning van de voordelen van het programma.

5. Verkrijgen van punten

Voor elk verblijf op een Flower camping krijgt u 1 punt per euro die door de camping aan het lid in rekening wordt gebracht.

Verkregen punten kunnen 48 uur na uw verblijf gebruikt worden.

U kunt punten verdienen door te reserveren op www.flowercampings.com, of direct bij één van de campings van Flower.

De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor verwerving van punten :

 • Restauratie
 • Zaalverhuur
 • Verkoop van voorzieningen buiten de camping (kaartjesverkoop, aktiviteiten of iedere dienst of voorziening die door een andere organisatie dan de camping geboden wordt).
 • Seizoens contracten

Vanaf een tweede verblijf in hetzelfde kalenderjaar van 1 januari tot 31 december met de begindata als referentie, wordt het aantal gespaarde punten verhoogd met 50 punten op voorwaarde dat de verbllijven daadwerkelijk recht hebben gegeven op spaarpunten.

De verzamelde punten kunnen niet worden overgedragen of ingewisseld voor geld.
 

6. Geldigheid van de punten

De behaalde punten zijn 24 maanden geldig vanaf het eind van het laatste verblijf. Door ieder nieuw verblijf wordt de vervaldatum van het aantal verworven punten op de « My Flower » kaart met 24 maanden verlengd.

7. Gebruik van de punten

De gespaarde punten kunnen worden omgezet in een korting op elk verblijf van minstens € 50, exclusief extra opties, op de campings van het Flower Campings-netwerk volgens de onderstaande tabel, met een maximum van € 50 per verblijf:

Aantal verworven punten

Korting

150

€5

300

€10

500

€15

1000

€30

1500

€50

 

De kortingen zijn van toepassing op vakanties die gereserveerd worden via www.flowercampings.com of direct op een camping van het Flower netwerk. Ze zijn effectief op het moment van betaling van de aanbetaling van uw verblijf, op voorwaarde dat het verblijf definitief wordt bevestigd door de camping.

Het bedrag van de toegekende korting komt overeen met de maximale staffelkorting waarop het lidmaatschap recht geeft.

Indien de aabetaling gedeeltelijk of in zijn totaliteit betaalt wordt met My Flower punten, en indien het te betalen bedrag van de aanbetaling (berekend op basis van de algemene verkoopvoorwaarden van de camping) kleiner is dan de korting waar het lid recht op heeft, dan wordt het bedrag van de aanbetaling automatisch verhoogd tot de hoogte van de korting, zonder het totale bedrag van de reservering te overschrijden.

 • Bij een reservering op www.flowercampings.com : vul bij stap 1 van uw reservering uw My Flower loyaliteitsnummer in, uw korting wordt automatisch verrekend. 
 • Bij een reservering direct bij de camping : geef bij reservering uw kaartnummer door en toon uw kaart in fysiek formaat of in de app bij aankomst.
 • Bij een vakantie zonder reservering : de « My Flower » kaart te tonen bij aankomst op de camping.


De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor verwerving van punten :

 • Restauratie
 • Zaalverhuur
 • Verkoop van voorzieningen buiten de camping (kaartjesverkoop, aktiviteiten of iedere dienst of voorziening die door een andere organisatie dan de camping geboden wordt).
 • Seizoens contracten

In geval van annulering van een vakantie worden de punten die gebruikt zijn bij de reservering voor korting op uw verblijf in geen enkel geval terug gegeven.
 

8. My Flower kaart verloren of gestolen

In geval van verlies of diefstal mailt de klant zo spoedig mogelijk naar Flower Campings : contact@flowercampings.com   

Flower Campings zal de gestolen of verloren My Flower kaart zo spoedig mogelijk schorsen en een nieuwe lidmaatschapskaart kaart maken. Flower Campings is in geen geval verantwoordelijk voor punten die gebruikt zijn in de periode dat de geldige kaart verloren of gestolen is.

9. Claims met betrekking tot het functioneren van het My Flower Programma

Indien een lid van oordeel is dat de punten niet goed zijn bijgeschreven, dan kan hij verzoeken dat de balans kan worden aangepast op vertoon van de betaalde rekening, binnen 2 maanden na de claim per mail naar :  contact@flowercampings.com   

10. Opzegging

10.1. Opzegging door een lid  

Een lid kan op elk moment besluiten geen lid meer te zijn van het « My Flower » programma. Daarvoor dient de klant een mail te sturen naar contact@flowercampings.com waarin hij aanduidt zijn abonnement te willen opzeggen. Uw uitschrijving zal binnen een maand effectief zijn.

10.2. Opzegging door Flower Campings   

Ieder gebruik in strijd met de algemene voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van leden van het « My Flower » programma door de Flower Campings.

10.3. Gevolgen van de opzegging 

Opzegging beëindigt het lidmaatscap van het « My Flower » programma en verwijdert per direct alle behaalde punten zonder dat het lid daar compensatie voor kan aanvragen.

11. Verwerking van persoonsgegevens

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten op de kunt u ons beschermingsbeleid raadplegen door op deze link te klikken.

12. Aanvaarding van gebruiksvoorwaarden en toepasselijk recht

Lidmaatschap van het programma betekent de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden door het lid.

Het lid erkent en aanvaardt dat deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde door Flower Campings gewijzigd kunnen worden.

In geval van nieuwe algemene voorwaarden wordt de klant daarvan via elk mogelijk middel (website, mail, affiches op de campings van Flower Campings) op de hoogt gebracht, binnen (30) dagen voordat deze van toepassing worden zodat de klant zijn lidmaatschap kan opzeggen. Indien de klant niet binnen
(30) dagen zijn lidmaatschap opzegt gelden enkel de nieuwe algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eerdere teksten.

Eventuele geschillen tussen het lid en Flower Campings die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbanken.