Wettelijke vermeldingen

Uitgever

www.flowercampings.com is de website van de Flower Campings keten, waarvan het hoofdkantoor gebaseerd is op : Les Espaces de Balma 4-5 | 16, avenue du Général de Gaulle, 31130 Balma - France.

De provider van de website www.flowercampings.com is EOLAS - 29 rue Servan, 38000 Grenoble, France.

Respect voor de intellectuele-eigendomsrechten

Deze website is een origineel werk van auteurschap en geniet wettelijke bescherming naar Frans recht.
Dit werk wordt elders dan in Frankrijk beschermd door internationale verdragen zoals de Conventie van Bern, voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst.
Dienovereenkomstig wordt toegelaten:
• reproductie voor privé-doeleinden, het creëren van een hyperlink zonder frames,
• openbaar gebruik onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring door de directeur van publikatie

Persoonlijke gegevens – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Beleid van bescherming van persoonsgegevens

Newsletters

U kunt u abonneren op de newsletters van de Flower Campings. Deze gratis newsletters worden per mail verstuurd en geven informatie over de aanbiedingen en het nieuws van de Flower Campings. Mocht u de newsletter van Flower Campings niet meer willen ontvangen dan kunt u op ieder moment uw abonnement opzeggen door op de daarvoor bestemde link onderaan de toegestuurde mails te klikken.

Hyperlinks

Het Flower Campings website kan links bevatten naar andere websites. We zijn niet aansprakelijk voor andere websites die u via ons website kunt bereiken en we zijn in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van de betreffende sites.

Schadeafdeling

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L 1612-1 van de Code, een client camping heeft het recht om kosteloos te gebruiken om de consument te mediator voor de minnelijke beslechting van een geschil die zich verzetten tegen de exploitant van het veld. De coördinaten van mediator consumptie die de klant kan invoeren zijn:  
MEDICYS:
- door internet met behulp van het formulier voor dit doel: www.medicys.fr
- door mail: contact@medicys.fr
- door post: 73, boulevard de Clichy 75009 PARIS