iconArrow iconArrow2 iconCalendar iconDesktop iconFacebook iconGPlus iconInstagram iconList iconMail iconMarker iconMobileHome iconPeople iconQuote iconTel iconTent iconThumb iconTwitter iconYoutube

Reserveer uw camping in Frankrijk


Meer criteria

Wettelijke vermeldingen

Uitgever

www.flowercampings.com is de website van de Flower Campings keten, waarvan het hoofdkantoor gebaseerd is op : Les Espaces de Balma 4-5 | 16, avenue du Général de Gaulle, 31130 Balma - France.

Hoofd redaktie, Directeur publikatie : Paul Combes

De provider van de website www.flowercampings.com is EOLAS - 29 rue Servan, 38000 Grenoble, France.

Respect voor de intellectuele-eigendomsrechten

Deze website is een origineel werk van auteurschap en geniet wettelijke bescherming naar Frans recht.
Dit werk wordt elders dan in Frankrijk beschermd door internationale verdragen zoals de Conventie van Bern, voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst.
Dienovereenkomstig wordt toegelaten:
• reproductie voor privé-doeleinden, het creëren van een hyperlink zonder frames,
• openbaar gebruik onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring door de directeur van publikatie

Persoonlijke gegevens – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Volgens de wet "Informatique et Libertés” van 6 januari 1978, hebt u recht op inzage, corrigeren of verwijderen van uw persoonlijke gegevens.

    per e-mail : contact@flowercampings.com
    per post : Flower Campings | Les Espaces de Balma 4-5 | 16, avenue du Général de Gaulle, 31130 Balma - France

Beleid van bescherming van persoonsgegevens

Cookies

Tijdens uw bezoek aan ons website www.flowercampings.com wordt bepaalde informatie over uw navigatie doorgegeven aan Flower Campings d.m.v. «cookies ».
Cookies zijn bestanden in uw computer die tijdelijk anonieme browsergegevens verzamelen die vervolgens via uw browser aan ons systeem worden doorgegeven.
Cookies worden meestal automatisch geaccepteerd, maar u kunt ze uitschakelen of verwijderen zonder dat uw browser daar last van heeft.  Naast cookies maken we gebruik van een analyse-instrument voor internet publiek, dat ons voorziet van gegevens over de navigatie van gebruikers van ons website.

Newsletters

U kunt u abonneren op de newsletters van de Flower Campings. Deze gratis newsletters worden per mail verstuurd en geven informatie over de aanbiedingen en het nieuws van de Flower Campings. Mocht u de newsletter van Flower Campings niet meer willen ontvangen dan kunt u op ieder moment uw abonnement opzeggen door op de daarvoor bestemde link onderaan de toegestuurde mails te klikken.

Hyperlinks

Het Flower Campings website kan links bevatten naar andere websites. We zijn niet aansprakelijk voor andere websites die u via ons website kunt bereiken en we zijn in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van de betreffende sites.

Schadeafdeling

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L 1612-1 van de Code, een client camping heeft het recht om kosteloos te gebruiken om de consument te mediator voor de minnelijke beslechting van een geschil die zich verzetten tegen de exploitant van het veld. De coördinaten van mediator consumptie die de klant kan invoeren zijn:  
MEDICYS:
- door internet met behulp van het formulier voor dit doel: www.medicys.fr
- door mail: contact@medicys.fr
- door post: 73, boulevard de Clichy 75009 PARIS
- Telefoon: (+33) (0)1 49 70 15 93